Books on the shelf

 

Amazon

 


ISBN
Title
Author
Publisher

 

 

Free ISBN lookup bookfinder for AbeBooks and Amazon books search compare book prices and Amazon book reviews

Wikireadia.org is a free ISBN lookup site. Use the ISBN search options for finding books by ISBN, title, author, and publisher. Amazon book reviews, Amazon pricing, Amazon product description, Amazon ASIN number, and links to Amazon editorial reviews, and Amazon customer reviews and AbeBooks pricing are also displayed. Use the Amazon data to find and compare prices on new books, used books, new college textbooks, and used college textbooks. All sorts of books are listed on the site - new books, used books, new and used textbooks, new and used college textbooks, discountinued books, discounted books, out of print books, rare books, cheap books, children's books, young adults books, adult books, antique books, hard to find books, and old books.

Over 6 million ISBNs and ISBN barcodes are listed. The ISBN format was created by the International Organization for Standardization (ISO). ISBNs are 10 or 13 digit numbers that uniquely identify a book by its title, publisher, and format. ISBN bar codes are just a bar code display of the ISBN number. ISBNs were introduced in 1970 and were originally 10 digit numbers. In 2007, ISBN numbers changed to 13 digit numbers so the system wouldn't run out of ISBN numbers to assign. The ISBN number is typically found on the back cover of the book along with the ISBN barcode that represents that number. The ISBN number can also typically be found on one of the first few pages of the book where the publisher and copyright information is listed.

Each edition of a book and each format of a book has a different ISBN number. This is very useful when searching for the softcover edition or the hardcover edition of a book. It is also useful for college students searching for the correct edition of a college textbook for their university class.

To learn more about the ISBN (International Standard Book Number) ISO standard, see the Wikipedia entry for ISBN


 

Search Results for: 0979344905

        Buy Now On Amazon

ISBN: 0979344905
ASIN: 0979344905
Title: Faran med att vara normal
Author: Jan Kallberg
Author2:
Author3:
Publisher: Railhead Publishing
PublicationDate: 2007-03-02
 
Amazon Pricing Information
ListPrice: 11.00
LowestNewPrice: 3.31
LowestUsedPrice: 9.90
TotalNew: 2
TotalUsed: 3
SalesRank: 18653323
 
Go To Amazon To View
All Offers   New Offers   Used Offers
 
Amazon Editorial Reviews
 
Product Description

Våra liv omges av krav på att vi ska vara som alla andra och vi fogar oss efter ideal, grupptryck och söker en normalitet som i längden kan vara mer skadlig för oss än nyttig. Det är enkelt att vara normal men riskerna är betydligt större än fördelarna. Du har så mycket att vinna på förändring.

Normala människor får depressioner, sexuella svårigheter och blir förvirrade - varför? De ser inte vart de är på väg och just varför. I det normala samhället vill omgivningen inte ens att du funderar vart du är på väg. Det är dags att göra det. Jan Kallbergs "Faran med att vara normal" ger dig en välbehövlig omruskning och får dig att se det du tagit för givet i ett nytt ljus.

Book Reviews
Go To Amazon To View All Customer Reviews
Go To goodreads.com Reviews