Books on the shelf

 

Amazon

 


ISBN
Title
Author
Publisher

 

 

Free ISBN lookup bookfinder for AbeBooks and Amazon books search compare book prices and Amazon book reviews

Wikireadia.org is a free ISBN lookup site. Use the ISBN search options for finding books by ISBN, title, author, and publisher. Amazon book reviews, Amazon pricing, Amazon product description, Amazon ASIN number, and links to Amazon editorial reviews, and Amazon customer reviews and AbeBooks pricing are also displayed. Use the Amazon data to find and compare prices on new books, used books, new college textbooks, and used college textbooks. All sorts of books are listed on the site - new books, used books, new and used textbooks, new and used college textbooks, discountinued books, discounted books, out of print books, rare books, cheap books, children's books, young adults books, adult books, antique books, hard to find books, and old books.

Over 6 million ISBNs and ISBN barcodes are listed. The ISBN format was created by the International Organization for Standardization (ISO). ISBNs are 10 or 13 digit numbers that uniquely identify a book by its title, publisher, and format. ISBN bar codes are just a bar code display of the ISBN number. ISBNs were introduced in 1970 and were originally 10 digit numbers. In 2007, ISBN numbers changed to 13 digit numbers so the system wouldn't run out of ISBN numbers to assign. The ISBN number is typically found on the back cover of the book along with the ISBN barcode that represents that number. The ISBN number can also typically be found on one of the first few pages of the book where the publisher and copyright information is listed.

Each edition of a book and each format of a book has a different ISBN number. This is very useful when searching for the softcover edition or the hardcover edition of a book. It is also useful for college students searching for the correct edition of a college textbook for their university class.

To learn more about the ISBN (International Standard Book Number) ISO standard, see the Wikipedia entry for ISBN


 

Search Results for: 0979344972

        Buy Now On Amazon

ISBN: 0979344972
ASIN: 0979344972
Title: Ge Jobbet - Förberedelse att hålla anställningsintervju med sökande (Swedish Edition)
Author: Jan Kallberg
Author2:
Author3:
Publisher: Railhead Publishing
PublicationDate: 2008-09-07
 
Amazon Pricing Information
ListPrice: 35.00
LowestNewPrice:
LowestUsedPrice:
TotalNew: 0
TotalUsed: 0
SalesRank:
 
Go To Amazon To View
All Offers   New Offers   Used Offers
 
Amazon Editorial Reviews
 
Product Description

Allt fler deltar i anställningsintervjuer som chefer, arbetsledare och alla med arbetsledaransvar men även medarbetare och tilltänkta arbetskamrater. Ett arbete som kan kännas ovant, påfrestande och kan leda till att jobbintervjun inte uppnår sitt syfte - att vaska fram den nya medarbetare man söker.

"Ge jobbet" är en bok för dig som vill lära dig mer om att intervjua, ge dig praktiska råd och framförallt ge en enkel start på intervjuprocessen. Om du är ny som chef och ledare ger boken dig stöd att göra dina första intervjuer med arbetssökande. Boken innehåller 100 frågor som du som leder anställningsintervjun kan använda dig av och som ger dig en överskådlig bild av den person som söker arbetet.

En strukturerad intervju säkerställer att ni anställer rätt medarbetare medan en löst sammansatt intervju lätt leder till att man anställer den man socialt gillar - utan att egentligen veta hur denne kommer att fungera som medarbetare. Ett misstag som kan kosta hundratusentals kronor.

Jan Kallberg är Ph.D. Candidate i Public Affairs samt M.A. i Political Science vid University of Texas at Dallas samt svensk jur.kand. Han var tidigare konsultchef i Chicago och ansvarig för storföretagstjänster i New York. Boken baseras på hans erfarenheter av intervjuer, att anställa och mångårig ledarskapsutveckling.

Book Reviews
Go To Amazon To View All Customer Reviews
Go To goodreads.com Reviews